PRIVACY POLICY

Personuppgiftspolicy

 

Denna personuppgiftspolicy redogör för vilken typ av personuppgifter som 4shape registrerar och hur vi använder denna information. Vi värnar om din integritet att du som medlem i 4shape ska känna dig trygg med hur vi som personuppgiftsansvarig hanterar dina uppgifter i enlighet GDPR (General Data Protection Regulation).

 

Vid köp av träningskort eller tjänster registreras dina kontaktuppgifter och ditt personnummer i vårt medlemssystem och inpasseringssystem samt att du fotograferas. Vi använder denna information för att kunna erbjuda bästa möjliga service, hålla dig uppdaterad om aktuella erbjudande och nyheter om vår verksamhet för dig som medlem i 4shape och support kring ditt medlemskap.

 

Vid upprättande av autogiro sker en sammankoppling med bankgirocentralen, medlemmens bank och 4shape där dina personuppgifter hanteras. Bilder och filmer som fotas/filmas i vår verksamhet kan användas i sociala medier för att visa vår träningsverksamhet. Personalen frågar alltid vid aktuellt tillfälle om ditt medgivande och godkännande av publicitet. Rättigheter; Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter.

 

Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja ha och verifiera den information vi har om dig. Du har rätt att få rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter. Du har rätt att få dina uppgifter raderade i vårt medlemssystem och inpasseringssystem.

 

I samband med radering av uppgifterna så upphör ditt medlemskap att gälla. Vid åter tecknade av träningskort måste en ny medlemsavgift erläggas, se aktuell prislista.